Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS

Bilangan Transaksi Bagi Tahun 2021 – Sistem Helpdesk ICT HUS

PERKARA BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Log Aduan  16 32 1 51
Peminjaman Peralatan ICT 30 50 55 135
Tempahan Makmal 0 12 0 12
JUMLAH KESELURUHAN 198

Log Aduan Mengikut Kategori :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Perkakasan 4 4 1 9
Perisian 0 0 0 0
Aplikasi 9 26 2 37
Rangkaian 3 2 0 5
Kerosakan 0 0 0 0
JUMLAH KESELURUHAN 16 32 3 51

 

Peminjaman Peralatan :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Komputer Riba (Laptop) 8 18 20 46
LCD Projektor 15 18 19 52
Kabel 0 0 0 0
Lain-lain 7 14 16 37
JUMLAH KESELURUHAN 30 50 55 135

 

Pengurusan E-Mail 1GovUC :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Permohonan Baru 17 10 9 36
Kemaskini Maklumat 0 2 0 2
Reset Katalaluan 0 0 0 0
JUMLAH KESELURUHAN 17 12 9 38
Terjemahan »