Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS

Bilangan Transaksi Bagi Tahun 2021 – Sistem Helpdesk ICT HUS

PERKARA BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Log Aduan  16 16
Peminjaman Peralatan ICT 30 30
Tempahan Makmal 0 0
JUMLAH KESELURUHAN 46

Log Aduan Mengikut Kategori :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Perkakasan 4 4
Perisian 0 0
Aplikasi 9 9
Rangkaian 3 3
Kerosakan 0 0
JUMLAH KESELURUHAN 16 16

 

Peminjaman Peralatan :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Komputer Riba (Laptop) 8 8
LCD Projektor 15 15
Kabel 0 0
Lain-lain 7 7
JUMLAH KESELURUHAN 30 30

 

Pengurusan E-Mail 1GovUC :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Permohonan Baru 17 17
Kemaskini Maklumat 0 0
Reset Katalaluan 0 0
JUMLAH KESELURUHAN 17 17
Terjemahan »