Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS

Bilangan Transaksi Bagi Tahun 2021 – Sistem Helpdesk ICT HUS

PERKARA BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Log Aduan  16 32 1 26 7 84
Peminjaman Peralatan ICT 30 50 55 29 21 185
Tempahan Makmal 0 12 0 0 0 12
JUMLAH KESELURUHAN 281

Log Aduan Mengikut Kategori :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Perkakasan 4 4 1 5 2 16
Perisian 0 0 0 0 0 0
Aplikasi 9 26 2 19 5 61
Rangkaian 3 2 0 2 0 7
Kerosakan 0 0 0 0 0 0
JUMLAH KESELURUHAN 16 32 3 26 7 84

 

Peminjaman Peralatan :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Komputer Riba (Laptop) 8 18 20 18 13 77
LCD Projektor 15 18 19 10 4 66
Kabel 0 0 0 0 0 0
Lain-lain 7 14 16 1 4 42
JUMLAH KESELURUHAN 30 50 55 29 21 149

 

Pengurusan E-Mail 1GovUC :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Permohonan Baru 17 10 9 18 42 96
Kemaskini Maklumat 0 2 0 0 0 2
Reset Katalaluan 0 0 0 0 0 0
JUMLAH KESELURUHAN 17 12 9 18 42 98
Terjemahan »