Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS

Bilangan Transaksi Bagi Tahun 2020 – Sistem Helpdesk ICT HUS

PERKARA BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Log Aduan  43 43
Peminjaman Peralatan ICT 38 38
Tempahan Makmal 1 1
JUMLAH KESELURUHAN 82

Log Aduan Mengikut Kategori :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Perkakasan 13 13
Perisian 0 0
Aplikasi 20 20
Rangkaian 8 8
Kerosakan 2 2
JUMLAH KESELURUHAN 43 43

 

Peminjaman Peralatan :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Komputer Riba (Laptop) 15 15
LCD Projektor 16 16
Kabel 0 0
Lain-lain 7 7
JUMLAH KESELURUHAN 38 38

 

Pengurusan E-Mail 1GovUC :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Permohonan Baru 14 14
Kemaskini Maklumat 0 0
Reset Katalaluan 1 1
JUMLAH KESELURUHAN 15 15
Terjemahan »