Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS

Bilangan Transaksi Bagi Tahun 2020 – Sistem Helpdesk ICT HUS

PERKARA BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Log Aduan  43 30 31 42 12 158
Peminjaman Peralatan ICT 38 57 52 33 24 204
Tempahan Makmal 1 5 2 0 0 8
JUMLAH KESELURUHAN 370

Log Aduan Mengikut Kategori :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Perkakasan 13 11 6 18 3 51
Perisian 0 0 0 0 1 1
Aplikasi 20 18 17 9 5 69
Rangkaian 8 1 5 15 3 32
Kerosakan 2 0 3 0 0 5
JUMLAH KESELURUHAN 43 30 31 42 12 158

 

Peminjaman Peralatan :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Komputer Riba (Laptop) 15 17 17 9 7 65
LCD Projektor 16 31 24 15 13 99
Kabel 0 0 0 0 0 0
Lain-lain 7 9 11 9 4 40
JUMLAH KESELURUHAN 38 57 52 33 24 204

 

Pengurusan E-Mail 1GovUC :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Permohonan Baru 14 7 7 17 74 119
Kemaskini Maklumat 0 1 0 0 0 1
Reset Katalaluan 1 2 0 0 1 4
JUMLAH KESELURUHAN 15 10 7 17 75 124
Terjemahan »