Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS

Bilangan Transaksi Bagi Tahun 2020 – Sistem Helpdesk ICT HUS

PERKARA BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Log Aduan  43 30 31 42 12 107 71 77 294
Peminjaman Peralatan ICT 38 57 52 33 24 34 41 45 266
Tempahan Makmal 1 5 2 0 0 2 3 1 12
JUMLAH KESELURUHAN 572

Log Aduan Mengikut Kategori :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Perkakasan 13 11 6 18 3 25 13 8 97
Perisian 0 0 0 0 1 5 0 0 6
Aplikasi 20 18 17 9 5 63 50 67 249
Rangkaian 8 1 5 15 3 14 8 2 56
Kerosakan 2 0 3 0 0 0 0 0 5
JUMLAH KESELURUHAN 43 30 31 42 12 107 71 77 413

 

Peminjaman Peralatan :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Komputer Riba (Laptop) 15 17 17 9 7 16 17 20 118
LCD Projektor 16 31 24 15 13 11 17 19 146
Kabel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lain-lain 7 9 11 9 4 7 7 6 60
JUMLAH KESELURUHAN 38 57 52 33 24 34 41 45 324

 

Pengurusan E-Mail 1GovUC :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Permohonan Baru 14 7 7 17 74 56 32 78 285
Kemaskini Maklumat 0 1 0 0 0 0 3 0 4
Reset Katalaluan 1 2 0 0 1 2 1 0 7
JUMLAH KESELURUHAN 15 10 7 17 75 58 36 78 296
Terjemahan »