Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS

Bilangan Transaksi Bagi Tahun 2018 – Sistem Helpdesk ICT HUS

PERKARA BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Log Aduan  134 14 78 45 99 67 72 44 70 154 97 56 930
Peminjaman Peralatan ICT 101 41  94 70 67 54 79 57 62 62 70 27 784
Tempahan Makmal 8 4 5 7 2 2 7 5 7 10 8 4 67
JUMLAH KESELURUHAN 1781

Log Aduan Mengikut Kategori :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Perkakasan 38 4 25 6  7 5 11 8 3 12 10 14 143
Perisian 7 1 0  0  6 2 0 1 0 3 0 3 23
Aplikasi 65 5 49  21  59 32 52 27 58 108 74 26 576
Rangkaian 24 4  4  17  19 13 7 6 8 30 13 13  158
Kerosakan 0 0 0  1  8 15 2 2 1 1 0 0 30
JUMLAH KESELURUHAN 134 14 78  45  99 67 72 44 70 154 97 56 930

 

Peminjaman Peralatan :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Komputer Riba (Laptop) 40 20 33  28 25 18 37 20 26 27 33 16 326
LCD Projektor 33 17  38  27  23 20 31 20 21 24 23 9 286
Kabel 1 0 1  0 0 1 0 0 1 1 0 0 5
Lain-lain 27 4  22  15 19 15 11 17 14 10 14 2 170
JUMLAH KESELURUHAN 101 41  94 70 67 54 79 57 62 62 70 27 787

 

Pengurusan E-Mail 1GovUC :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Permohonan Baru 88 1  58 82 19 16 70 9 33 29 25 9 439
Kemaskini Maklumat 0 0 0  1 0 0 1 0 0 0 1 0 3
Reset Katalaluan 5 0  1  3  0 2 0 0 0 0 3 2 16
JUMLAH KESELURUHAN 93 1  59  86  19 18 71 9 33 29 29 11 458
Terjemahan »