Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS

Bilangan Transaksi Bagi Tahun 2018 – Sistem Helpdesk ICT HUS

PERKARA BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Log Aduan  134 14 78 45 99 67 72 44 553
Peminjaman Peralatan ICT 101 41  94 70 67 54 79 57 563
Tempahan Makmal 8 4 5 7 2 2 7 5 38
JUMLAH KESELURUHAN 1154

Log Aduan Mengikut Kategori :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Perkakasan 38 4 25 6  7 5 11 8 104
Perisian 7 1 0  0  6 2 0 1 17
Aplikasi 65 5 49  21  59 32 52 27 310
Rangkaian 24 4  4  17  19 13 7 6  94
Kerosakan 0 0 0  1  8 15 2 2 28
JUMLAH KESELURUHAN 134 14 78  45  99 67 72 44 553

 

Peminjaman Peralatan :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Komputer Riba (Laptop) 40 20 33  28 25 18 37 20 221
LCD Projektor 33 17  38  27  23 20 31 20 209
Kabel 1 0 1  0 0 1 0 0 3
Lain-lain 27 4  22  15 19 15 11 17 130
JUMLAH KESELURUHAN 101 41  94 70 67 54 79 57 563

 

Pengurusan E-Mail 1GovUC :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Permohonan Baru 88 1  58 82 19 16 70 9 343
Kemaskini Maklumat 0 0 0  1 0 0 1 0 2
Reset Katalaluan 5 0  1  3  0 2 0 0 11
JUMLAH KESELURUHAN 93 1  59  86  19 18 71 9 356
Terjemahan »