Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS

Bilangan Transaksi Bagi Tahun 2018 – Sistem Helpdesk ICT HUS

PERKARA BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Log Aduan  134 14 78 45 271
Peminjaman Peralatan ICT 101 41  94 70 306
Tempahan Makmal 8 4 5 7 24
JUMLAH KESELURUHAN 601

Log Aduan Mengikut Kategori :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Perkakasan 38 4 25 6 73
Perisian 7 1 0  0 8
Aplikasi 65 5 49  21 140
Rangkaian 24 4  4  17  49
Kerosakan 0 0 0  1 1
JUMLAH KESELURUHAN 134 14 78  45 271

 

Peminjaman Peralatan :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Komputer Riba (Laptop) 40 20 33  28 121
LCD Projektor 33 17  38  27 115
Kabel 1 0 1  0 2
Lain-lain 27 4  22  15 68
JUMLAH KESELURUHAN 101 41  94 70 306

 

Pengurusan E-Mail 1GovUC :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Permohonan Baru 88 1  58 82 229
Kemaskini Maklumat 0 0 0  1 1
Reset Katalaluan 5 0  1  3 9
JUMLAH KESELURUHAN 93 1  59  86 239

Kemaskini : 2 MEI 2018

Terjemahan »