Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS

Bilangan Transaksi Bagi Tahun 2019 – Sistem Helpdesk ICT HUS

PERKARA BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Log Aduan  93 67 160
Peminjaman Peralatan ICT 53 56 109
Tempahan Makmal 0 1 1
JUMLAH KESELURUHAN 270

Log Aduan Mengikut Kategori :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Perkakasan 22 13 35
Perisian 8 2 10
Aplikasi 37 39 76
Rangkaian 25 13 38
Kerosakan 1 0 1
JUMLAH KESELURUHAN 93 67 160

 

Peminjaman Peralatan :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Komputer Riba (Laptop) 26 27 53
LCD Projektor 18 19 37
Kabel 0 0 0
Lain-lain 9 10 19
JUMLAH KESELURUHAN 53 56 109

 

Pengurusan E-Mail 1GovUC :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Permohonan Baru 24 21 45
Kemaskini Maklumat 0 0 0
Reset Katalaluan 0 1 1
JUMLAH KESELURUHAN 24 22 46
Terjemahan »