Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS

Bilangan Transaksi Bagi Tahun 2017 – Sistem Helpdesk ICT HUS

PERKARA BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Log Aduan  19 29  69 84 73  62  44 380
Peminjaman Peralatan ICT 66 85  91 64 85 56  82 529
Tempahan Makmal 3 7  7 7 5 1 5 35
JUMLAH KESELURUHAN 944

 

Log Aduan Mengikut Kategori :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Perkakasan 10 9 24  34 19  15 17 128
Perisian 0 0 9 6 3 0  0 8
Aplikasi 7 9 15 20  21 24 19 115
Rangkaian 1 10 20 24  27 23  4 109
Kerosakan 1 1  1  0 3 0 4 10
JUMLAH KESELURUHAN 19 29 69  84 73  62 44 380

 

Peminjaman Peralatan :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Komputer Riba (Laptop) 23 29  35 25 27 20 31 190
LCD Projektor 34 42 43  27 20  30 35 252
Kabel 0 0 0  0 0 0 0 0
Lain-lain 9 14 13  12  17 6 16 87
JUMLAH KESELURUHAN 66 85 91 64  85 56  82 529

 

Pengurusan E-Mail 1GovUC :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Permohonan Baru 2 0 18 14 5 4 10 53
Kemaskini Maklumat 0 0 0 0 3 0 0 3
Reset Katalaluan 0 0 1 0 4  1 1 7
JUMLAH KESELURUHAN 2  0  19 14 12  5 11  63

Kemaskini : 17 Ogos 2017

Terjemahan »