Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS

Bilangan Transaksi Bagi Tahun 2019 – Sistem Helpdesk ICT HUS

PERKARA BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Log Aduan  93 67 63 67 82 46 64 73 59 44 65 723
Peminjaman Peralatan ICT 53 56 66 65 48 34 62 73 47 69 48 621
Tempahan Makmal 0 1 2 6 2 4 3 4 3 3 2 30
JUMLAH KESELURUHAN 1374

Log Aduan Mengikut Kategori :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Perkakasan 22 13 11 12 19 11 11 11 21 6 13 150
Perisian 8 2 3 4 1 2 2 6 3 1 4 36
Aplikasi 37 39 39 42 36 26 31 31 25 33 33 372
Rangkaian 25 13 10 9 25 7 20 25 10 4 13 161
Kerosakan 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4
JUMLAH KESELURUHAN 93 67 63 67 82 46 64 73 59 44 65 723

 

Peminjaman Peralatan :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Komputer Riba (Laptop) 26 27 27 28 21 15 27 29 22 29 20 271
LCD Projektor 18 19 29 29 20 13 23 23 16 21 14 225
Kabel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lain-lain 9 10 10 8 7 6 12 21 9 15 14 121
JUMLAH KESELURUHAN 53 56 66 65 48 34 62 73 47 65 48 617

 

Pengurusan E-Mail 1GovUC :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Permohonan Baru 24 21 12 24 40 9 2 4 5 13 7 161
Kemaskini Maklumat 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Reset Katalaluan 0 1 2 0 1 3 0 0 0 0 1 8
JUMLAH KESELURUHAN 24 22 16 24 41 12 2 4 5 13 8 171
Terjemahan »