Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS

Bilangan Transaksi Bagi Tahun 2019 – Sistem Helpdesk ICT HUS

PERKARA BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Log Aduan  93 67 63 67 82 46 64 73 59 614
Peminjaman Peralatan ICT 53 56 66 65 48 34 62 73 47 504
Tempahan Makmal 0 1 2 6 2 4 3 4 3 22
JUMLAH KESELURUHAN 1140

Log Aduan Mengikut Kategori :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Perkakasan 22 13 11 12 19 11 11 11 21 131
Perisian 8 2 3 4 1 2 2 6 3 31
Aplikasi 37 39 39 42 36 26 31 31 25 306
Rangkaian 25 13 10 9 25 7 20 25 10 144
Kerosakan 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
JUMLAH KESELURUHAN 93 67 63 67 82 46 64 73 59 614

 

Peminjaman Peralatan :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Komputer Riba (Laptop) 26 27 27 28 21 15 27 29 22 222
LCD Projektor 18 19 29 29 20 13 23 23 16 190
Kabel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lain-lain 9 10 10 8 7 6 12 21 9 92
JUMLAH KESELURUHAN 53 56 66 65 48 34 62 73 47 504

 

Pengurusan E-Mail 1GovUC :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Permohonan Baru 24 21 12 24 40 9 2 4 5 141
Kemaskini Maklumat 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Reset Katalaluan 0 1 2 0 1 3 0 0 0 7
JUMLAH KESELURUHAN 24 22 16 24 41 12 2 4 5 150
Terjemahan »