Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS

Bilangan Transaksi Bagi Tahun 2019 – Sistem Helpdesk ICT HUS

PERKARA BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Log Aduan  93 67 63 67 290
Peminjaman Peralatan ICT 53 56 66 65 240
Tempahan Makmal 0 1 2 6 9
JUMLAH KESELURUHAN 539

Log Aduan Mengikut Kategori :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Perkakasan 22 13 11 12 58
Perisian 8 2 3 4 17
Aplikasi 37 39 39 42 157
Rangkaian 25 13 10 9 57
Kerosakan 1 0 0 0 1
JUMLAH KESELURUHAN 93 67 63 67 290

 

Peminjaman Peralatan :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Komputer Riba (Laptop) 26 27 27 28 108
LCD Projektor 18 19 29 29 95
Kabel 0 0 0 0 0
Lain-lain 9 10 10 8 37
JUMLAH KESELURUHAN 53 56 66 65 240

 

Pengurusan E-Mail 1GovUC :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Permohonan Baru 24 21 12 24 81
Kemaskini Maklumat 0 0 2 0 2
Reset Katalaluan 0 1 2 0 3
JUMLAH KESELURUHAN 24 22 16 24 86
Terjemahan »