Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS

Bilangan Transaksi Bagi Tahun 2018 – Sistem Helpdesk ICT HUS

PERKARA BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Log Aduan  134 14 78 45 99 370
Peminjaman Peralatan ICT 101 41  94 70 67 373
Tempahan Makmal 8 4 5 7 2 26
JUMLAH KESELURUHAN 769

Log Aduan Mengikut Kategori :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Perkakasan 38 4 25 6  7 80
Perisian 7 1 0  0  6 14
Aplikasi 65 5 49  21  59 199
Rangkaian 24 4  4  17  19  68
Kerosakan 0 0 0  1  8 9
JUMLAH KESELURUHAN 134 14 78  45  99 370

 

Peminjaman Peralatan :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Komputer Riba (Laptop) 40 20 33  28 25 146
LCD Projektor 33 17  38  27  23 138
Kabel 1 0 1  0 0 2
Lain-lain 27 4  22  15 19 87
JUMLAH KESELURUHAN 101 41  94 70 67 373

 

Pengurusan E-Mail 1GovUC :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Permohonan Baru 88 1  58 82 19 248
Kemaskini Maklumat 0 0 0  1 0 1
Reset Katalaluan 5 0  1  3  0 9
JUMLAH KESELURUHAN 93 1  59  86  19 258

Kemaskini : 26 JUN 2018

Terjemahan »