Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS

Bilangan Transaksi Bagi Tahun 2017 – Sistem Helpdesk ICT HUS

PERKARA BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Log Aduan  19 29 48
Peminjaman Peralatan ICT 66 85 151
Tempahan Makmal 3 7 10
JUMLAH KESELURUHAN 209

 

Log Aduan Mengikut Kategori :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Perkakasan 10 9 19
Perisian0 0 0 0
Aplikasi 7 9 16
Rangkaian 1 10 11
Kerosakan 1 1 2
JUMLAH KESELURUHAN 19 29 48

 

Peminjaman Peralatan :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Komputer Riba (Laptop) 23 29 52
LCD Projektor 34 42 76
Kabel 0 0 0
Lain-lain 9 14 23
JUMLAH KESELURUHAN 66 85 151

 

Pengurusan E-Mail 1GovUC :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Permohonan Baru 2 0 2
Kemaskini Maklumat 0 0 0
Reset Katalaluan 0 0 0
JUMLAH KESELURUHAN 2

Kemaskini : 14 Mac2017

Terjemahan »