Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS

Bilangan Transaksi Bagi Tahun 2016 – Sistem Helpdesk ICT HUS

PERKARA BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Log Aduan  85 57 17 83 66 67 46 99 3 24 17 35 559
Peminjaman Peralatan ICT 76 70 53  112 80  72 78 87 23 61 77 31 820
Tempahan Makmal 0 2 0  2 3 0 1 0 1 1 0 1 11
JUMLAH KESELURUHAN 1430

 

Log Aduan Mengikut Kategori :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Perkakasan 10 3 2  8  12 9 11 17 1 5 7 6 91
Perisian 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 6
Aplikasi 48 45 9 65 47 49 32 48 1 14 8 25 391
Rangkaian 25 8 3  10 5 6 3 29 1 5 2 3 100
Kerosakan 1 1 3  0  1  3  0  2  0  0  0  0 11
JUMLAH KESELURUHAN 85 57 17 83 66 67 46 99 3 24 17 35 559

 

Peminjaman Peralatan :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Komputer Riba (Laptop) 26 22 15  27 28 15 18 24 10 20 28 14 247
LCD Projektor 36 37 24 40 30 38 38 44 9 27 35 17 375
Kabel 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4
Lain-lain 14 11 14 45 21 19 21 18 4 14 13 0 194
JUMLAH KESELURUHAN 76 70 53 112 80 72 78 87 23 61 77 31 820

 

Pengurusan E-Mail 1GovUC :

Kategori BULAN Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Permohonan Baru 8 3 3  31 16 5 7 173 75 42 26 30 419
Kemaskini Maklumat 1 0 0  13 0 0 2 0 0 2 1 0 19
Reset Katalaluan 2 4 0  13 2 1 1 3 2 2 0 2 32
JUMLAH KESELURUHAN 11 7 3  71 110 304 547 750 0 2 0 0 1784 

Kemaskini : 03 Jan 2017

Terjemahan »